Izabrana nova generalna uprava franjevaca trećoredaca

Na generalnom kapitulu, održanom u Rimu od 29. svibnja do 10. lipnja izabrana je 9. i 10. lipnja nova generalna uprava franjevaca trećoredaca za sljedećih šest godina. Za generalnog ministra izabran je fra Amando Trujillo Cano iz Meksika, za generalnog vikara fra Sean Sheridan iz SAD-a, za generalne vijećnike fra Thomas Cochuchira iz Indije, fra Calogero Favata iz Italije, fra Danijel Gornik iz Hrvatske i fra Gregory Vajira iz Šri lanke, a za generalnog tajnika fra Seraphim Beshoner iz SAD-a.

Duhovni nagovor u pripravi za izbor generalnog ministra održao je kardinal Luis F. Ladaria Ferrer, SJ, prefekt Kongregacije za nauk vjere, a izboru generalnog ministra na Duhove, 9. lipnja, predsjedao je mons. Jose’ Rodriguez Carballo, OFM, tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

Na kapitulu je sudjelovalo četrdeset kapitularaca, uključujući članove dosadašnje uprave te provincijale i delegate iz trinaest provincija. Iz Hrvatske su sudjelovali provincijal fra Ivo Martinović, delegati fra Zvonimir Brusač i fra Matej Jovanovac te generalni tajnik i vijećnik fra Danijel Gornik. U Redu je krajem 2018. godine bilo 666 svečano zavjetovane braće (820 članova uključujući i privremeno zavjetovanu braću i novake).

U prvom dijelu kapitula podnesena su izvješća dosadašnje uprave i ureda Generalne kurije te izvješća iz provincija i delegacija. U posebnim izlaganjima predstavljeni su statistički podatci o članovima Reda, direktorij o djelovanju na području djela milosrđa, pravde, mira i očuvanja stvorenog, direktorij za upravljanje vremenitim dobrima, radni tekst revidiranog Odgojnog plana Reda te Plan evangelizacijskog djelovanja u školama i sveučilištima franjevaca trećoredaca.

P. Hans Zollner, SJ, predsjednik Centra za zaštitu maloljetnika pri Papinskom sveučilištu Gregoriana, održao je predavanje ”Prevencija seksualnog zlostavljanja i formacija”, a fra Alceo Grazioli iz Provincije sv. Franje (Asiz) predavanje ”Mnogi izvori za jednu veliku rijeku – povijest, identitet i karizma franjevaca trećoredaca”.

Kapitul je donio niz odluka koje se među ostalim odnose na organizaciju generalne uprave, promjene Generalnog statuta i zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba od zlostavljanja te niz preporuka novoj upravi među kojima se u ističu one koje se odnose na suradnju u međuprovincijskim konferencijama (Europa, Amerika, Azija). Ustanovljeno je priznanje Medalja blaženog Rajmunda Lulskog za poseban doprinos u službi Reda. Predsjedatelj kapitula do izbora novoga generalnog ministra bio je fra Michael Higgins, bivši generalni ministar.

Sudionici kapitula su 5. lipnja hodočastili u Asiz, a 12. lipnja će sudjelovati na općoj audijenciji pape Franje.

prenijeto s: https://ika.hkm.hr/