Sveta Marija Anđeoska

Sveta Marija Anđeoska

Sv. Franjo je često sudjelovao na euharistijskom slavlju u Porcijunkuli. Tamo je rado navraćao jer se upravo u ovoj crkvici za vrijeme euharistije na poseban način osjećao dirnut Evanđeljem. Od tada je ono za njega prestalo biti knjigom a postalo je sve više osobom koju treba ljubiti i kojoj treba vjerovati, kako piše Giambattista Montorsi u svojoj knjizi Franjo Aiški, učitelj života (str. 57). Svetom Franji je Porcijunkula za njega bila mjesto, gdje je skriveno otajstvo Riječi Božje postajalo jasnije, razotkrivalo se kao svitanje zore jutarnje i učvršćivalo njegove do tada nesigurne korake. S Riječju Božjom je sv. Franjo išao u svakodnevicu, u surete s ljudima, i opet se vraćao uvijek iznova, ovoj crkvici i Riječi Božjoj. Continue reading