DUH ASIZA

DOSANJANI SAN


Tri prazne stolice u Starom gradu u Jeruzalemu u lipnju 2007.
– u očekivanju međureligijskog razgovora –
snimila: Ana Lebl

Tri popunjene stolice u studiju Radio Marije u Splitu u listopadu 2008.
u međureligijskom razgovoru
snimila: s. Marija Petra Vučemilo

Duh Asiza, tj. Dan molitve za mir svjetskih vjerskih predstavnika u Asizu, naumio je i odjelotvorio Ivan Pavao II. dana 27. listopada 1986. godine. Sam Ivan Pavao II. dao je i naziv tome zbivanju – Duh Asiza. Naime, dva dana nakon Dana molitve za mir u Asizu, Papa je u Vatikanu primio predstavnike nekršćanskih vjera sudionike asiškog događaja i rekao im: „Nastavimo živjeti duh Asiza“.
U Splitu, dana 29. listopada 2008. godine, u sklopu mjesečnih emisija na Radio Mariji pod naslovom POPRAVI MOJU KUĆU, u godini slavlja 800. obljetnice naših milosnih početaka, izvedena je jednosatna emisija naslovljena Duh Asiza.
Sudionici su bili predstavnici triju vjera – židovske, kršćanske i islama:
Ana Lebl, predsjednica Židovske općine u Splitu
fra Ante Čovo, OFM, ravnatelj Franjevačkog instituta za kulturu mira
Vahid ef. Hadžić, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Split
s. Judita Čovo, ŠSF, urednica i voditeljica emisije.
Razgovor se odvijao o odjeku Duha Asiza među dotičnim vjerskim pripadnicima, o Franji Asiškome kao čovjeku mira i mirotvorcu.
Uz osvrt na Franjin odnos prema pripadnicima drugih vjeroispovijesti, uz odnos prema islamskim vjernicima, spomenuto je – što je manje poznato – da su i Židovi cijenili Franju Asiškoga. Valja se podsjetiti da se u to doba ni na Židove nije gledalo ‘dobrim okom’. Naime Umbrijska legenda, koju iz zaborava vadi proučavatelj Franje Asiškoga francuski medievist Jacques Dalarun, pripovijeda da je neki dječak bio pao u rijeku i njegovo je mrtvo tijelo zapalo u blato. Nakon što je čudesno pronađeno, okupljen svijet i roditelji djeteta molili su svetoga Franju da dijete povrati u život. Pisac ističe da je više Židova dotrčalo na mjesto nesreće, bili dirnuti događajem te pridružili svoje glasove ostalima, moleći svetoga Franju da posreduje te “ponovno dade dijete njegovu ocu.”
U emisiji je dotaknuta i mirotvorna misao u dotičnim vjerama te doprinos vjernika u suzbijanju nasilja, konkretno u domaćoj sredini, poglavito među mladeži; u tome smislu naglašena je uloga odgoja i obrazovanja.
U osvrtu na međuvjerski dijalog sudionici su istaknuli potrebu dijaloga, načine kako ga odjelotvoriti, o uspjesima i poteškoćama međuvjerskoga dijaloga i suradnje na mjesnoj i svjetskoj razini te o razlozima konkretnoga stanja, koje i nije zadovoljavajuće.
Budući da se emisija odvijala na Radio Mariji, smatrali smo prikladnim reći nešto o Mariji, Majci Isusovoj u misli Franje Asiškoga, u židovstvu, u Kur’anu. Fra Ante je pojašnjenjem popratio Pozdrav blaženoj Djevici, gospođa Lebl istakla poštovanje židovstva prema Mariji, ef. Hadžić je pročitao najznačajnije retke o Mariji iz Kur’ana, naglasivši da je to jedina ženska osoba koja se u Kur’anu spominje. Emisija je zaključena molitvom, blagoslovom. Ef. Hadžić je na arapskome jeziku citirao El Fatihu, što se naziva ključem Kur’ana a zatim uputio molbu Svevišnjemu. Gospođa Lebl je izgovorila Svećenički blagoslov iz Knjige brojeva (6, 22-26) na hebrejskome a fra Ante je isti blagoslov izrekao na hrvatskome jeziku.
Sadržaji izneseni u emisiji te razgovori u pripravnim susretima očitovali su potrebu i značajnost susreta i suradnje za međusobno bolje upoznavanje i poštivanje što bi moglo povoljno utjecati na stvaranje zdravijeg ozračja u mjesnoj sredini.
Ovaj susret sugovornici su prihvatili s posvemašnjom otvorenošću i zahvalnošću. Da je doživljen kao nešto daleko više od radijske emisije pokazuju gore priložene slike. Zamisao ovog slikovitog prikaza međureligijskog dijaloga s popratnim tekstom uz slike osmislila je Ana Lebl. Sliku sa tri prazne sjedalice Ana je snimila u Starom gradu u Jeruzalemu u mjesecu lipnju 2007. godine, kako je ushićena rekla, …i ne sanjajući za što bi mogla poslužiti. Trenutak je dosanjan. Ostao je osjećaj zahvalnosti gospođi Ani, ef. Vahidu i fra Anti za doživljeni duh Asiza; ujedno i osjećaj obveze da naši susreti ne smiju ostati na jednome trenutku.
Ako vas, dragi čitatelji ovih redaka, put nanese u Split, navratite u prostore Židovske općine Split u ulici Židovski prolaz 1, gdje ćete moći posjetiti i znamenitu sinagogu, jednu od najstarijih na ovim prostorima. U ulici Dominisova 1, u zgradi gdje je 1700. godine nadbiskup Stjepan Cosmi osnovao Nadbiskupsko sjemenište i gimnaziju a 1703. svećenik Ivan Paštrić prvu javnu knjižnicu, posjetite Medžlis islamske zajednice Split, s muslimanskim molitvenim prostorom od 1990. godine.
Vrata će vam biti radosno i gostoljubivo otvorena.
Vjerujem da sada sv. Ivan Pavao II., s još jačim prosvjetljenjem Duha, i nama govori: Nastavite živjeti duh Asiza!

s. Judita Čovo