Božić – 2016

Z A J E D N O

Glasilo Vijeća franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Godina 40

Božić 2016

Broj: 49???

Izdaje:

  • Vijeće franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
  • Prilaz Gjure Deželića 75, HR- 10 000 Zagreb
  • Tel.: (01) 3765-061, fax: (01) 3765-062; mob: 098 9244 901

E-mail: vfz-tajnistvo@zg.t-com.hr

Uredničko vijeće:

  •  Anto Matković, tajnik Vijeća
  • Stjepan Lice
  • Vinka Bešlić
  • Kata Karadža

Lektorira: Zrinka Jelaska

Odgovara: s. Kata Karadža, predsjednica Vijeća

Grafička obrada: Krešo Bello

Sadržaj