Sveta Koleta djevica, obnoviteljica klarisa (1381. – 1447.)

spomendan 7. veljače

Sveta Koleta Boillet rodila se 13. siječnja 1381. u Corbiju od roditelja koji su bili već poodmakli u dobi te vjerovali da su je dobili po zagovoru dobroga sveca sv. Nikole. Po njemu su je i nazvali Nikoleta, a skraćeno i od milja počeše je zvati Koleta pa je pod tim imenom ušla i u povijest svetaca. Njezin otac Robert bio je čovjek i duboko pobožan i milostiva srca prema svakomu. U opatiji Corbie vršio je službu majstora tesara.  Continue reading

6. veljače – SV. PETAR KRSTITELJ, PAVAO MIKI I DRUGOVI

Sveti Petar Krstitelj rodio se u Španjolskoj 1542. godine. Kad je završio školovanje i postao svećenik, pošao je u istočne zelje da propovijeda Evanđelje. Više je godina djelovao u Filipinima. Godine 1593. poslan je s još pet redovničke braće franjevaca u Japan. Tu se neumorno trudio i mnoge obratio na pravu vjeru te gradio crkve i bolnice. Ali kad su nastupile vjerske i političke razmirice i apostolski rad dokinu, Petar je uhvaćen i iz izrugivanje svjetine odveden u Nagasaki. Tu je s ostalim franjevcima i tri isusovca te petnaest franjevačkih trećoredaca osuđen na smrt na križu. Slavno su mučeništvo podnjeli 5. veljače 1598.godine
Iz pisama Svetog Petra Krstitelja 4. siječnja i 2. veljače 1597. Continue reading

4. veljače – JOSIP LEONIŠKI, prezbiter I. reda

Josip Desideri, prije Eufranije, rodio se g. 1556. U Leonessi (Rieti), a g. 1572. ušao u Red braće kapucina. Odlikovao se čistoćom i strogošću te, plamteći revnošću vjere, pošao k Turcima u carigrad, bio uhvaćen i mučen, ali je čudesno izbjegao smrti. Vrativši se u domovinu, ukrašen od Boga nebeskim darovima, vrlo je plodonosno djelovao u apostolatu. Umro je u Amatrici 4. veljače 1612. god. Papa Benedikt XIV. proglasio ga je svetim. Continue reading

Sveta Anđela Merici

djevica, utemeljiteljica redovničke družbe uršulinka

Valja se usuditi
Rođena: Desenzano sul Garda, Brescia, 21. III. 1474.
Preminula: Brescia, 27. I. 1540.
Spomendan: 27. siječnja
Značenje imena: Anđela grč. angelos – vijesnik
Znak: ogrtač, ljestve; poučavateljica s knjigom i djevojčicama
Zaštitnica: boležljive osobe, osoba s posebnim potrebama, siročad

Ljubite svoje kćerke jednako i prema nijednoj ne budite pristrane…
Doista, kako vi možete znati da one koje se vama čine neznatnijima, na koje se manje može računati, ne mogu postati velikodušnije i ugodnije njegovu veličanstvu?
Vi svejedno vršite svoj dio popravljajući ih s ljubavlju i milosrdno…
A onda pustite da Bog čini, a on će činiti divna djela u svoje vrijeme i kada se to njemu svidi. (A. Merici, Spomen, 8) Continue reading

Sveti Berard, Oton, Petar, Akursije, Adjut – franjevački prvomučenici

Rođeni: Italija –
Preminuli: Marrakech, 16. siječnja 1220.
Spomendan: 16. siječnja
Značenje imena:
Berard germanski berth – blistav i hard – tvrd
Oton germanski odo – bogatstvo i theudo – narod, puk
Petar grč. petros stijena
Akursije lat. accurro – dotrčati; tal. accorrere – hrliti, priteći u pomoć
Adjut lat. Adiutus od adiuvare – pomoći

Kad je međutim blaženom Franji bio donesen životopis i Legenda o mučeništvu gore spomenute braće, slušajući kako se u njoj hvali njega i gledajući kako se braća hvastaju njihovim mučeništvom, on je, kao najveći omalovažavatelj samoga sebe i preziratelj hvale i slave, odbacio Legendu i zabranio da se čita govoreći: „Neka se svatko hvali svojim, a ne tuđim mučeništvom“ (Opom 6).

Jordan Janski, Prolog 8

 Franjevački red spominje se danas svojih prvih mučenika. Petorica braće – Berard, podđakon, Oton i Petar, svećenici, Akursije i Adjut, braća – poneseni žarom želje za mučeništvom i revnošću da šire kršćansku vjeru među pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti, dospjeli su u Mauritaniju, današnji Maroko. Pogubljeni su u Marrakechu, 16. siječnja 1220. godine. Na tu vijest sveti je Franjo uskliknuo: Sada mogu reći da doista imam petoricu manje braće. Continue reading

Sveti Jakov Markijski (1394. – 1476.)

svećenik, franjevac, pučki propovjednik

spomendan 28. studenoga

Svećenik, franjevac, pučki propovjednik Sveti Jakov Markijski, kao i Sv. Bernardin Sienski te sv. Ivan da Capestrano, bijaše veliki propovjednik svoga vremena. Otkako je na blagdan Sv. Antuna Padovanskog god. 1422. u Firenzi u crkvi San Miniato, započeo s propovijedanjem, ostao je tome vjeran sve do svoje blažene smrti 28. studenoga 1476. u Napulju. Više od pola stoljeća krstario je putovima Europe propovijedajući posvuda o imenu Isusovu, što bijaše stalna omiljela tema njegovih propovijedi, kao i njegova velikog učitelja sv. Bernardina Sienskog. Propovijedao je s velikim uspjehom u Italiji, Bosni, Češkoj i Poljskoj. Često je obavljao i veoma delikatne misije u službi papa: Eugena IV., Nikole V. i Kalista III. Bila je u tome upravo poslovična njegova poslušnost. Tako se jednom nalazio baš kod stola kad mu stiže od Pape nalog da putuje u Ugarsku. On odmah ustade od stola i pođe na put. Poslušnost je uvijek shvaćao i tumačio u najstrožem smislu. Continue reading

Sveti Ivan Kapistranski (1386. – 1456.)

spomendan 23. listopada

svećenik, franjevac, pučki propovjednik, branioc Europe

Rodio se g. 1386. u Capistranu, u talijanskoj gorovitoj pokrajini Abruzzo, u obitelji njemačkog podrijetla. Postao je franjevac. Na papin nalog, kao jedan od najvećih pučkih propovjednika, obišao je pola Europe. Pobjeda kršćanske vojske nad turskom vojnom kod Beograda 1456. velikim se dijelom ima pripisati njegovoj hrabrosti, zalaganju i žaru. Continue reading

Sv. Petar Alkantarski, prezbiter I reda

spomendan 19. listopada

Petar je rođen 1499. g. U Salamanci je završio nauke i stupio u Franjevački red te postao svećenik. U redu je vršio različite službe. God. 1554. dobio je dopuštenje da može strože vršiti Pravilo. Oko njega su se zatim stala okupljati braća koju je poticao na pokoru, post, ustrajnu molitvu i strogo siromaštvo. Žar za spasenjem duša potakao ga je na propovijedanje. Imao je silnih uspjeha. Pomagao je savjetima sv. Tereziji Avilskoj u njezinim pothvatima među karmelićanima. Pisao je i djela, u kojima iznosi osobno asketsko iskustvo, koje se uglavnom temelji na pobožnosti prema Kristovoj muci. Umro je 18. listopada 1562. godine.

Iz Časoslova Continue reading