DRUGA NEDJELJA U GODINI B

SUSRET S ISUSOM: NAŠLI SMO SMISAO

1Sam 3,3-10.19;1 Kor 6,13-15; Iv 1,35-42

Prva riječ iz Isusovih usta u Ivanovu evanđelju glasi: “Što tražite”? Što želite vas dvojica, koja vas sila tjera da ostavite Krstitelja i zaputite se za mnom? I tako bismo mogli u nedogled kušati uprisutniti sebi taj prvi, pomislili bismo slučajni, susret Ivanovih učenika s budućim Učiteljem. Istu ćemo riječ čuti iz Isusovih usta u Getsemaniju onima koji su ga došli uhititi: „Koga tražite?“ (Iv 18,5), ali i upit Mariji Magdaleni na uskrsno jutro: „Ženo, koga tražiš?“ (Iv 20,15).  Odgovor one dvojice je glasio: “Učitelju, (rabbi), gdje stanuješ?” Gdje boraviš, gdje je tvoj dom. Vidimo da nam mnogo toga imaš reći. Kao da im je Ivanova ‘kuća’ postala pretijesna, kao da se nisu mogli s njime ili kod njega do kraja obiknuti. Kao da nisu posve bili zadovoljni s onim što Ivan nudi. Traže više i šire, traže nova prostranstva za svoje duše. Jer čovjek se negdje mora nastaniti, smjestiti i udomiti. Oduvijek je postojala tzv. ‘stambena kriza’ u svijetu. Pogotovo jer je čovjekov duh nemiran. Traži gdje bi se smjestio, udomio, traži svoj zavičaj. Imati kuću ne znači imati i dom. Mnogi imaju velike kuće, silna zdanja, ali nisu u njima doma. Ne osjećaju se ‘udomljeni’. Jer koja korist od velikih stanova, vila ili palača, bogatstva, standarda, ako je čovjek u duši nesretan, ako se brak raspao, djeca odlutala? Sav mogući ugođaj koji čovjek sebi može priuštiti ne može mu podariti osjećaj toplog doma, pravog prebivališta, ako je duh nesretan, ako čovjek nije pronašao svoje prave temelje, svoje stožište, oko koga se cijeli njegov život mora okretati i odvijati.

“Stanovati, biti kod, ostati, nastaniti se, boraviti, imati svoj stan”, sve su to natuknice i pojmovi koji su vrlo česti u Ivanovu evanđelju. Moramo se prisjetiti da je ključna riječ Ivanova evanđelja, misao vodilja zabilježena u Iv 1,14: “I Riječ je tijelom postala i među nama se nastanila“. Bog je podigao svoj stan. Bog se među nama udomio. Ne više u liku jeruzalemskog hrama, ili bilo kojeg drugog hrama ili Božje kuće, nego u liku Isusa Krista. On je boravište, prebivalište Boga među ljudima. Kad ga čovjek otkrije, kad otkrije to Srce u komu ima mjesta za svakoga, što će drugo činiti, nego uzviknuti s jednim Petrom na Taboru: ‘Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ovdje se dade lijepo živjeti. S tobom je tako divno’. Ili s jednim Andrijom, koji nakon proboravljena popodneva i tko zna do u koji kasni sat s Isusom, ranom zorom traži svoga brata Šimuna, noseći mu radosnu poruku: “Našli smo Mesiju”, i onda ga privodi k Isusu.

„Ti si Šimun, sin Ivanov. Bit ćeš Kefa, Stijena“, govori Isus Šimunu-Petru. Preobrazba, pretvaranje iz staroga u novo. Kad čovjek stupi pred Isusa, stupa pred novu stvarnost, u nove odnose, preuzima novi životni stil, prima novo ime.  I meni Isus daje novo ime. S mojim dosadašnjim nije zadovoljan. Isus nam ne podaruje samo novo znanje, nego novi smisao. On posreduje novu viziju života, novi pogled na život.

Filipu Isus upućuje samo tri riječi: „Pođi za mnom“! To je dovoljno. A s Natanelom je malo teže jer je on pismoznanac. „Odakle me poznaješ?“ -Isus predusreće Natanaela. “Znam te kad si pod smokvom studirao Pismo! Odgovor si tražio u Pismima, ali odgovor stoji pred tobom” – u Isusovoj osobi.  On poznaje dubine našeg traženja, našeg bića. „Ti si doista Sin Božji, ti si Kralj Izraelov!“ – „Vidjet ćeš daleko veće stvari“, vidjet ćeš nečuveno i neviđeno, ako se upustiš u pustolovinu vjere, u pustolovinu s tom osobom koja pred tobom stoji! Ja sam viđen, ugledan, pogledan, spoznat! Njegov milosni pogled prethodi mome, tvomu, našemu.

Isus traži pojedinca, tebe i mene, u našim traženjima i lutanjima. U čovjeka je investirao povjerenje, nadu, pouzdanje. Daleko više nego je čovjek to imao u sebi. Kako je to divan osjećaj! Vidimo na prvim učenicima. Isus sokoli, raduje se, svojim pogledom prožima, obasjava, prožiže, pogledom odgoni svaku sumnju. Radost se i sreća šire! Kako je divno da si tu, Isuse. Tko ti pristupi, on je prihvaćen. Ne obazire se Isus na čovjekovu tamnu stranu, grijehe, nego se obazire na naše traženje, težnju za svjetlom, smislom. Njegov pogled daje ono što nam treba.

Natanael – Pravi Izraelac! Pravi borac, jer Izrael je borac s Bogom i ljudima. Izrael se borio i na kraju zaslužio blagoslov. Dobio ga je. A sad je u samom Isusu nazočan blagoslov. Mesijanski, konačni. Ako je onoj dvojici braće iz pradoba, Kajinu i Abelu, bilo pretijesno, makar je jedan bio stočar a drugi ratar, te je stariji ubio mlađega, ovdje se zbiva obrat. Braća postaju nova i  pomirena. Mogu skupa živjeti. Povijest roda ljudskoga ondje započinje bratoubojstvom, a ovdje pomirenjem. A gdje je čovjek pomiren, tu se dade živjeti, tu čovjek može imati svoj topli dom, osmišljeni životni kutak. To se, jasno, zbiva samo ondje gdje vlada Božji Duh, Duh Isusa Krista. (“Gle, kako je dobro i kako ugodno, kad braća žive zajedno” – pripjev je iz psalma koji čujemo često u svojim bogoslužjima).

Ono što iskazujemo prostornim izričajima, pojmovima treba shvatiti i u drugim protežnicama. Početno pitanje Isusu “gdje on stanuje”, i Isusov odgovor, da dođu i vide, u Ivanovu evanđelju poprimaju jasne obrise. Isus nema stana. Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio, reći će osobno onomu koji bi ga htio slijediti (Mt 8,20). On je u osobi Božji stan među ljudima. “Pronašli smo ga”, uzviknut će prvi učenici. To će reći: Pronašli smo Boga, otkrili smo Boga i mjesto gdje se treba Bogu klanjati – ne na Garizimu, ne u jeruzalemskom Hramu, ne ni u Palestini, ni Rimu, ne ovdje ni ondje, ne u nekoj kozmičkoj religioznosti, općeljudskom osjećaju povezanosti, a za nas kršćane ne ni u možebitnim ostacima nazaretske kućice ili betlehemske špilje, nego ćemo pronaći Boga jedino gdje ljudi vjeruju u Isusa Krista, i poput prvih apostola svjedoče to cijelim svojim bićem. I jasno, po svjedočanstvu dovode nove članove Isusu. Tako, i samo tako se stvara zajednica Isusovih “ukućana”, samo tako se stvara Crkva, novi Božji narod, novo stvorenje. Jer samo svjedoci mogu druge osvjedočiti, oduševiti, i u tome oduševljenju privesti samomu Gospodinu. Ti svjedoci su povijesni refleks, odraz Isusove osobe i djela, jer će poslije i sam Isus posvjedočiti. “Oče, predao sam im slavu koju si Ti meni dao” (Iv 17). To će reći: Učenici su odraz, odbljesak, povijesni izričaj Isusove osobe. To su najprije bili apostoli, osobe prvog naraštaja i povijesnog razdoblja, a poslije svi oni koji su na njihovu riječ povjerovali i za Isusom pošli. I našli svoj stan, svoj dom, udomljenje, smisao i sreću.

Otkrivši Isusa otkrili su Boga. Što danas Crkva treba? Upravo to isto! Uz pomoć i Isusovo vodstvo otkriti Boga i ponuditi ga svijetu. Svako misioniranje svijeta započinje vlastitim obraćenjem. Ona su se dvojica odvratila od Ivana i pošla za Isusom. Isus ih je osvojio svojom ljepotom, slavom, ljubavlju, riječju. Pronašli su svoje životno blago, onaj biser o kome će kasnije zboriti Isus u svojim prispodobama, biser zbog koga trgovac rasprodaje sve što ima, samo da bi ga namaknuo. Takvu žudnju za Bogom traži od nas Isus. I to će biti privlačna snaga Evanđelja u suvremenom svijetu. Lijepe su metode, pastoralni planovi i ciljevi su neobično važni, dobri su i svi proglasi, dokumenti,  ali to nije duša svega u našem djelovanju. Osvjedočuje i privlači ne institucija, publikacije, dokumenti, lijepe priredbe, nego izvornu snagu posjeduju samo oni koji autentično žive i koji kušaju svoj život usmjeriti prema Božjim mjerilima. Oni su živo evanđelje, a ne pisani dokumenti. Svijet je prepun Biblija, a premalo istinskih svjedoka.

Čovjeka je čisto strah što mnogi dobri planovi padaju u vodu zato jer nije Bog u žarištu, nije u  središtu, srcu. Nema više duhovne snage, nema pravih obraćenja. Gdje još ljudi govore o Evanđelju kao da ih se ono zbiljski tiče i zahvaća u životu? Ako netko pokuša govoriti nekomu o tome snagom vlastitog uvjerenja, odmah ga se otpiše kao ‘karizmatika’, ‘pentekostalaca’,  fanatika, sektaša i sl. Zna se dogoditi da mnogi vrlo dobro žive od Evanđelja i Crkve, ali ne žive cijelim svojim bićem u Evanđelju i Crkvi. Kao što se grijeh širi poput požara, tako bi se morala širiti i milost. Isus je došao baciti oganj na zemlju. Stoga je potrebno zapaliti tim ognjem najprije sebe same, navjestitelje, a onda moliti za milost da zahvati i druge oko nas.

fra Tomislav Pervan