Duh Sveti i sveti Franjo

Čitajući različite životopise sv. Franje kao i njegove spise može se prepoznati tijesna povezanost sv. Franje s Duhom Svetim. Tako je Franju Duh Sveti svojim pohodima vrlo često nadahnjivao. Kolika je bila Franjina tankoćutnost i osjetljivost za prihvaćanje Duha Božja čitamo u Drugom životopisu Tome Čelanskoga, gdje on piše da nakon obraćenja “blaženi otac nije običavao nijedan pohod Duha Svetoga zanemariti….” (2 Čel 9:682). Također Toma piše, da je Franjo uživao u pomazanju Duha (usp. 2 Čel 196:784). Potaknut Duhom Svetim započeo je Franjo pokornički život. (usp. Jordan iz Giana 1:2323). Napose je posvećivao pažnju onim krijepostima za koje je po nadahnuću Duha Svetoga spoznao da se Bogu sviđaju. (usp. 2 Čel 196:784) Svakim danom je Franjo bivao sve puniji milosti Duha Svetoga te prosvIjetljen ovim Duhom unaprijed je “vidio velike stvari koje će Svevišnji izvesti po njemu i njegovu Redu.” CV 2,1827.

Sveti Bonaventura piše u Legendi minor, da sveti Franjo nije propovijedao “učenim jezikom ljudske mudrosti nego silom Duha Svetoga”.  (Lm II,5:1343.)Dok u Cvjetićima čitamo: “Srdačno i vatreno je propovijedao pred papom i kardinalima; govorio je iz punine srca na što ga je Duh poticao.” (CV 27:1860). Štoviše Franjo je govorio da je Duh Sveti, generalni ministar Reda koji jednako počiva na siromašnima i jednostavnima (usp. 2 Čel 193:779) te je k tome želio, da se kapitul saziva o blagdanu Duhova. (usp. NPr 18:50)

U svojim spisima podsjeća sv. Franjo na prisutnost Duha Svetoga:”…tko se ne preporodi vodom i Duhom Svetim neće moći ući u Kraljevstvo Božje…” (NPr 16:43); “nad svima onima koji to čine i ustraju do kraja počivat će Duh Gospodnji (2P 9:200) te moli i za nas danas “…da bi iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i raspaljeni ognjem Duha Svetoga…” uzmogli zajedno sa Sinom njegovim Isusom Kristom  zahvaljivati Bogu Ocu, ispovijedajući Presveto Trojstvo ujedinjeni u ljubavi sa Svetim Duhom, prepoznati slatkoću njegove prisutnosti u svom životu kao i njegova nadahnuća kojima nas vodi kroz naše dane.

 

s. Vinka Bešlić