Novo vodstvo Vijeća franjevačkih zajednica u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

U Franjevačkom samostanu Uznesenja BDM na Šćitu – Rama u utorak, 14. svibnja, održana je redovita (ujedno izborna) sjednica Vijeća franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Na jutarnjem dijelu sjednice Vijeća svoje je izvješće podnijela dosadašnja predsjednica Vijeća s. Kata Karadža, provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, te su se razmatrala tekuća pitanja. Nakon izvješća pristupilo se izboru novoga vodstva Vijeća.

Za predsjednika Vijeća izabran je fra Jozo Marinčić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Sv. Križa – Bosne Srebrene. Za potpredsjednicu izabrana je s. Darija Jovanović, vrhovna poglavarica Družbe sestara franjevki od Bezgrešnog Začeća iz Dubrovnika, a za trećeg člana Predsjedništva s. Emila Barbarić, provincijalna predstojnica Provincije Krista Kralja sestara Kćeri milosrđa.

Nakon izbornog dijela sjednice Vijeće je raspravljalo o djelovanju pojedinih tijela kojima ono upravlja te donijelo zaključke koji će njihov rad učiniti prepoznatljivijim i djelotvornijim. Vijeće je poslušalo i izvješće ravnatelja Franjevačkog instituta za kulturu mira fra Bože Vulete te, raspravljajući o mogućim novim oblicima djelovanja Instituta,  ponovno dalo povjerenje dosadašnjem vodstvu Instituta.

Rad Vijeća završio je u poslijepodnevnim satima.