Split: Novo notno izdanje Zlatne harfe

U prigodi obilježavanja 35. obljetnice osnutka Udruge dječjih župnih zborova u RH i BiH Zlatna harfa (1984.-2019.), Vijeće franjevačkih zajednica u RH i BiH i Institut za crkvenu glazbu u Zagrebu objavili su novu zbirku duhovnih skladbi za dječji zbor pod nazivom Uzmi me za ruku. Zbirku je priredio fra Stipica Grgat pročelnik za Zlatnu harfu u RH i BiH. Edicija sadrži skladbe za spomenute zborove koje su izvedene na festivalima Zlatne harfe u vremenu između 2004. i 2019. godine. Ova je zbirka već treća u nizu istoga izdavača s istom tematikom.

Uvodnik

U nizu izdavačke djelatnosti Udruge dječjih župnih zborova Zlatna harfa, koja obuhvaća dječje zborove s područja Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sve do Subotice u Srbiji, predajemo javnosti novu zbirku zborskih duhovnih skladbi za djecu pod nazivom Uzmi me za ruku. Zbirka je tiskana u prigodi trideset i pete obljetnice osnivanja Smotre dječjih župnih zborova Zlatna harfa, a predstavlja notnu građu duhovnih skladbi za dječje zborove nastale u razdoblju između 2004. i 2019. godine. Skladbe prvih dvadeset godina djelovanja Zlatne harfe objelodanjene su u dvjema zbirkama. Prva je objavljena 1989. godine pod naslovom Nove skladbe o Isusu i Mariji i sadržavala je skladbe izvedene na smotrama Zlatne harfe iz 1987. i 1988. godine. Druga je objelodanjena 2004. godine pod naslovom Prijatelju malenih, a sadržavala je skladbe izvedene na smotrama između 1988. i 2004. godine. Iz ovoga novog razdoblja prikupljen je velik broj novih skladbi za dječji zbor. Budući da je pri odabiru za ovu zbirku bilo teško odrediti koje bi skladbe trebale ući u uži izbor, osnovali smo stručno povjerenstvo sastavljeno od glazbenika i liturgičara, koje je prema prethodno postavljenim kriterijima odredilo sadržaj ove zbirke. Tako su odabirom uvrštene one skladbe koje su, s obzirom na svoju cjelovitost, odgovarale postavljenim kriterijima.

U uži izbor nisu uvrštene pjesme u kojima su pri transkripciji uočene određene manjkavosti, bilo u pogledu sadržaja i jasnoće teksta, notnog zapisa, godine izvedbe ili nekog tehničkog razloga. Zbog formalne ujednačenosti u nekim odabranim pjesmama redakcija je unijela manje intervencije, a odnosile su se uglavnom na grafički izgled pojedine pjesme, njezin notni sustav, jasno razgraničenje pjevačke od instrumentalnih dionica, potpisivanje teksta, dinamiku, ritam ili poneki harmonijski postupak.

Raspored odabranih pjesama složili smo prema slijedu liturgijske godine:

  • Mise za djecu
  • Pjesme božićnoga vremena
  • Pjesme korizmenoga i vazmenoga vremena
  • Pjesme za vrijeme kroz godinu
  • Pjesme Bl. Dj. Mariji
  • Druge pjesme

Iz tog rasporeda iščitavamo ono što je Zlatna harfa od samog početka sebi zacrtala i što zapravo jest njezin pravi smisao: njegovanje liturgijske glazbe među najmlađima. No kako taj ideal u praksi još uvijek nije u potpunosti zaživio, nego se u liturgijskim slavljima izvode pjesme koje prema našem mišljenju odgovaraju prije nekom drugom stilu i mogu valjano poslužiti u nekim drugim vanliturgijskim prigodama, te smo pjesme uvrstili pod nazivom Druge pjesme.

S obzirom na vizualni identitet ove zbirke, nastojali smo da slijedi vizual one iz 2004. godine, pa i u tom smislu zbirke imaju čvrstu poveznicu.                                                                                                                                                                                                    Priređivač