Obraćenje

 

Prve rečenice starozavjetnog teksta proroka Joela pozivaju na obraćenje i vraćanje Gospodinu i to naglašavajući potrebu promjene srca „razderite srca a ne halje svoje“ te uključivanje čovjeka u taj proces „svim srcem svojim“ ( usp. Jl 2,12-13). Sami obred pepeljanja u jednoj svojoj formuli govori o obraćenju naglašavajući sadržaj cjelokupne biblijske poruke: „Obratite se i vjerujte Evanđelju.“ Ove riječi su doslovno uzete iz Markova evanđelja, gdje on opisuje početak Isusovog javnog djelovanja u Galileji (usp. Mk 1,15), iako ih u sličnom obliku susrećemo kod propovijedanja Ivana Krstitelja: „Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko“ (Mt 3,2), dok treće sinoptičko evanđelje govori o potrebi donošenja plodova obraćenja (usp. Lk 3,8). Poziv na obraćenje predstavlja imperativ kršćanskoga života koji u liturgiji Crkve odzvanja uvijek  iznova a napose u korizmi.

Prema ovdje navedenim tekstovima obraćenje stoji u uskoj povezanosti s Evanđeljem – Radosnom vijesti ali i osobom Isusa Krista. Ono prestavlja hod trajnog vraćanja našem izvorištu, Isusu Kristu i Radosnoj vijesti koju nam je donio a koja je sadržana u Evanđelju ali i hod s Njime. Obraćenje je proces u kojem važnu ulogu ima čovjekovo uvijek novo i svjesno opredjeljivanje za Krista u svakodnevnim životnim situacijama te produbljivanje hoda s Njime. Zato se ne može ni u kojem slučaju za obraćenje reći, da je odluka jednog ili više trenutaka u životu te prema tome ne može biti dovršen proces nego je trajno raspoloženje čovjeka za spremnošću napuštanja različitih navezanosti i robovanja te opredjeljivanje za život u slobodi djece Božje. Ono dotiče svakodnevicu običnog života te zahtjeva i bolne rezove, preobrazbu uma i srca – čitavoga čovjeka. Obraćenje je u svojoj dinamičnosti zahtjevno jer za kršćanina predstavlja prije svega svakodnevno živjeti u svijetu ali ne od svijeta (usp. Kol 2,20); u tom svijetu donositi plodove šireći Kristov ugodan miris (usp. 2 Kor 2,15); biti sol zemlje i svjetlo svijeta (usp. Mt 5,13-16) te unatoč preplavljenosti mnoštva privlačnih riječi prepoznati i prihvatiti Riječ Božju, koja zahtjeva spremnost u traženju i prepoznavanju Božje prisutnosti u braći i sestrama, napose u siromasima našega vremena.

s. Vinka Bešlić