Živi lica okrenutog prema Betlehemu

Živi lica okrenutog prema Betlehemu.

Neka ti oči postojano bdiju nad njim.

Neka ti srce u njemu otpočine.

Neka se u njemu uvijek iznova rađa.

 

Nemoj ni na tren skrenuti pogled nekamo u stranu.

Mogao bi ugledati nešto što bi ti moglo dati privid

sigurnosti.

A sigurnosti u ovom svijetu nema.

Osim one betlehemske.

 

Mogao bi te zaslijepiti neki privid časti.

Ali jedina je čast posluživati potrebite.

Biti u Božjoj službi ondje gdje se svi ustežu.

 

Mogao bi podleći zovu moći.

Ali jedino što čovjeka može učiniti moćnim jest da

zagrli Dijete.

I pođe nepoznatim putovima ususret životu u

nevidljivosti.

 

Mogao bi vidjeti ljude kako se jagme za imetkom.

I previdjeti obilje koje pristaje na oskudicu.

I moglo bi ti se dogoditi da više nemaš hrabrosti vrata

svog srca držati otvorena.

 

Mogao bi vidjeti ljude prepuštene lagodnosti i

zadovoljiti se oskudnim radostima.

I moglo bi ti se dogoditi da počneš uzmicati pred

svakom boli.

Pred svakim susretom.

 

Mogao bi pomisliti da je nada nešto nestvarno i da je

sve potrebno dotaknuti.

Moglo bi ti se dogoditi da više ne razumiješ govor

nebeskog dodira.

 

Živi lica okrenutog prema Betlehemu.

Neka se Betlehem na tvom licu odražava.

Neka mimo svake riječi iz tvog srca progovara.

 

Obasjaj svijet svojom vjernošću Betlehemu.

 

 

Stjepan Lice