5Čel 9

O nekim čudesima koja je učinio za svoga života

1

Svetac Božji Franjo, sjajno svjetlo čudesa, imao je milost da ozdravlja, o čemu se ovdje moramo ograničiti na samo nešto malo zato što se nadamo da ćemo o tome drugdje opširnije pripovijedati . Blaženog je Franju u gradu Toscanelli u goste primio neki vitez, čiji sin jedinac bijaše hrom i posve iznemogla tijela. Premda je dijete već prešlo godine dojenja, još uvijek je ležalo u kolijevci. Vitez se ponizno prostrije pred noge blaženomu čovjeku i plačući od njega zamoli ozdravljenje svoga sina. Premda je Franjo znao da je nedostojan tolike milosti i to je govorio, ipak se svladan upornošću njegovih molbi pomolio pa dijete znamenovao križem i blagoslovio. Ono odmah na očigled i radost sviju ustade zdravo te je po miloj volji hodalo tamo-amo .

2

Kad je nekom drugom zgodom došao u Narni, jedan čovjek u onome gradu po imenu Petar ležaše uzet u postelji . Kad ču da je u Narni došao svetac Božji, zamoli biskupa toga grada da se udostoji k njemu poslati slugu Boga svevišnjega da ga ozdravi. Do te se mjere ne mogaše služiti svojim udovima da je donekle mogao micati samo jezikom i očima. Blaženi Franjo dođe k njemu, načini nad njim znak križa od glave do nogu, odmah odagna svaku bolest i vrati mu prijašnje zdravlje .

3

Budući da je neka žena u tome istom gradu bila oslijepila, blaženi Franjo načini znak križa nad njezinim očima i smjesta joj povrati vid .

4

U Gubbiju je neka žena imala skvrčene obje ruke i njima ništa nije mogla raditi. Kad je doznala da je čovjek Božji ušao u taj grad, ona žalosna i plačna odmah pohita k njemu i s licem vrijednim žaljenja pokaza mu skvrčene ruke. Vidjevši je, ganut suosjećanjem blaženi se Franjo dotače njezinih ruku i ozdravi ih. Žena se odmah vrati kući, vesela vlastitim rukama napravi sirnicu i odnese je svetome čovjeku. On pak iz ljubavi prema njoj uze malo sirnice i zapovjedi joj da ostatak pojede sa svojom obitelji .

5

Jednog je brata mučila strašna bolest koja ga je često cijeloga tako lomila da su mu se svi udovi tako reći vrtjeli u krug. Kadšto bi se naime, opružen i ukočen, poravnavši noge s glavom, podizao do visine čovjeka, pa odmah padao na tlo i valjao se pjeneći se . Veoma se sažalivši nad njegovom bolešću, sveti se otac nad njim pomoli i znamenjem ga križa tako ozdravi da ubuduće nije trpio nikakve tegobe te bolesti .

6

Jednom je prilikom čovjek Božji u selu San Gemini naviještao kraljevstvo nebesko. Odsjeo je kod nekog čovjeka koji se Boga bojao , a ženu mu je, kako svima bijaše poznato, mučio đavao . Kad ga zamoliše za nju, Franjo odlučno odbi ozdraviti je plašeći se odobravanja ljudi. Na koncu potaknut mnogim molbama, u tri ugla kuće postavi trojicu braće koji bijahu s njim da se mole, a u četvrti se sam povuče na molitvu. Svršivši molitvu , s pouzdanjem pristupi ženi koja se strašno mučila i u ime Gospodina našega Isusa Krista zapovjedi đavlu da iziđe. On na njegovu zapovijed takvom brzinom bijesan ode, da se čovjeku Božjem činilo kako ga je ismijao. Zbog toga se iz onoga mjesta udalji postiđen. Stoga kad je drugi put prolazio onim selom, ona je žena vani na ulici vikala , ljubeći tragove njegovih nogu , da joj dopusti da mu se obrati. Kad je pouzdano od mnogih doznao za njezino izbavljenje, na molbu mnogih ljudi dopusti joj da mu se obrati .

7

Kad je blaženi Franjo bio u Città di Castello, doveli su do kuće u kojoj je boravio neku ženu koja je imala đavla . Ona je stajala vani , škripala zubima i na sve lajala. A mnogi su usrdno molili sveca Božjega za njezino izbavljenje i tužili se da ih dugo vremena muči njezina bjesnoća. Blaženi Franjo k njoj posla brata kojega je imao sa sobom htijući doznati je li to đavao ili ženino prenemaganje. No ona ga ismija i omalovaži znajući da to nije blaženi Franjo. Sveti se otac molio u kući. Svršivši molitvu iziđe van k ženi. Ne mogavši podnijeti njegovu nazočnost, ona se valjala po tlu. Svetac Božji zapovjedi đavlu pod poslušnost da iziđe. On smjesta iziđe, a žena ostade zdrava .

8

Ove i mnoge druge stvari činio je sluga Kristov tjelesno nazočan, no – što je još više vrijedno divljenja – onim što je slučajno dotaknula njegova ruka Gospodin je pritjecao u pomoć u raznim ljudskim nevoljama .

9

Kad je naime neka žena u blizini Arezza bila trudna, više ju je dana satirao nevjerojatan porođajni bol; slučajno je u to vrijeme blaženi Franjo imao proći u neko samotište, zbog tjelesne slabosti jašući na konju. Dok su svi očekivali da će proći kroz to mjesto u kojem se žena mučila, on je već boravio u samotištu, a jedan se brat kroz to selo vraćao s konjem na kojem je svetac jahao. Shvativši da to nije sveti Franjo, stanovnici mjesta, veoma ožalošćeni, stadoše ispitivati jedni druge , može li se naći neka stvar koju je sluga Božji dotaknuo svojom rukom. Pa nađoše uzde koje je držao rukom i brzo ih istrgoše konju iz usta. A kad žena osjeti da su uzde stavili na nju, minu svaka opasnost te rodi vesela i zdrava .

10

Gualfredo iz sela Pieve, čovjek pobožan i bogobojazan , imao je uza se kod kuće pojas kojim se blaženi Franjo nekad opasivao. Dogodi se da je u tome kraju od raznih bolesti i ognjice bolovalo mnogo muškaraca i ne baš malo žena. Spomenuti je čovjek obilazio kuće bolesnika, malo vlakana toga pojasa miješao s vodom, davao bolesnicima da piju i tako bi Božjom moću na kušanje te vode uslijedilo savršeno ozdravljenje .

11

A budući da nismo odlučili pripovjediti čuda koja ne čine svetost, nego radije najneporočnije vladanje, zasad ćemo ostaviti čuda po strani, a otkrivat ćemo djela vječnoga spasenja .

 

<<< o >>>