5Čel 1

ŽIVOT BLAŽENOGA NAŠEG OCA FRANJE (KRAĆI ŽIVOTOPIS)

Počinje pismo o Životu blaženoga Franje

Časnom i poštovanom ocu, bratu Iliji, generalnom ministru Manje braće.

Život preslavnoga našega oca Franje, koji sam, po zapovijedi Pape Grgura a po tvome naputku, prije nekog vremena u opsežnijem djelu napisao, zbog onih koji su se možda s pravom tužili na mnoštvo riječi, sada sam po tvojoj zapovijedi sažeo u kraće djelce; ispustivši mnogo toga, trudio sam se da kratko i sažeto zapišem samo najvažnije i najkorisnije stvari . Premda bi neki možda htjeli da neke stvari kažem drukčije nego što ih kazujem, ipak se u tome kao sigurnijega treba držati tvoga suda, jer je svetac Božji tebi više nego ostalima otvorio svoju dušu i otvorenije ti povjerio što je trebalo činiti. Neka ti je na volju, poštovani oče, prema danoj ti mudrosti , iz ovoga djela izrezati i skratiti što je suvišno. Na volju ti je poštovati i zadržati što je korisno. Primit će, kako se nadam, ponizna poslušnost i u opširnosti i u kratkoći plod svoje odanosti, budući da, slijedeći pouzdanost i glavni naglasak predaje, nigdje ne prekoračuje granicu istine .

<<< o >>>