Franjevaštvo i kreposti

Kada govorimo o krepostima, nalazimo se na području razlikovanja onoga što je dobro od onoga što je bolje. Dok nam moral govori o razlikovanju dobra od zla i postavlja granicu koju ne smijemo prijeći, kreposti nas već vode na put prema dobru koje nema granica. Želja za savršenstvom je želja za puninom koja je moguća samo ako se naše srce u potpunosti obrati prema Onome koji je najveće Dobro.

Pročitaj više