DUHOVI – NEDJELJA PEDESETNICE KROZ GODINU B

Čitanja:
Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15

Duhovi –  rođendan Crkve

S pravom se može reći da Crkva na Duhove slavi svoj rođendan. Lukino izvješće o onom što se u Jeruzalemu dogodilo na židovski blagdan Pedesetnice (Dj 2) nije samo slikovit opis prvog izlaska u javnost male zajednice Isusovih učenika, već je time izražena duboka teološka stvarnost Crkve koju Pavao zove tijelom Kristovim (1 Kor 12,27). Tijelo je živi organizam, a svaki organizam se rađa i nastavlja živjeti životom koji je primjeren samo tom organizmu. Pa kao što je djetinjstvo neotuđiva tajna ljudskog života i temelj na kojem počiva svaki kasniji rast, tako su i Duhovi i tajna i trajni temelj života Crkve. Isus je za svoga života okupljao učenike, poučavao ih  i upućivao u tajnu svoga poslanja, a onda im je na kraju obećao «silu odozgo», Duha Svetoga (Lk 24,49).

Pročitaj više