Sveti Ivan Kapistranski (1386. – 1456.)

spomendan 23. listopada

svećenik, franjevac, pučki propovjednik, branioc Europe

Rodio se g. 1386. u Capistranu, u talijanskoj gorovitoj pokrajini Abruzzo, u obitelji njemačkog podrijetla. Postao je franjevac. Na papin nalog, kao jedan od najvećih pučkih propovjednika, obišao je pola Europe. Pobjeda kršćanske vojske nad turskom vojnom kod Beograda 1456. velikim se dijelom ima pripisati njegovoj hrabrosti, zalaganju i žaru.

Pročitaj više

29. nedjelja kroz godinu A

ISUSOV POLITIČKI I RELIGIJSKI REALIZAM

Iz 45,1.4-6; 1Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21

Moramo se prenijeti u povijesni kontekst cjelokupne zgode. Vrijeme je židovske pashe. U to je doba rimski namjesnik redovito znao umarširati sa svojim trupama u tvrđavu Antonia jer su takvi masovni skupovi bili redovito praćeni demonstracijama, provalama mržnje protiv Rimljana, pobunom u narodu. Pri ruci je bio uvijek ‘interventni policijski vod’ koji je redovito u krvi gušio svaku pobunu. Na drugoj strani antipolitičke demonstracije oko Isusova ulaska u grad. Mesija na magaretu, kralj mirotvorac. Za herodovce, lojalne rimskoj vlasti, sumnjiv je on tip, a za farizeje i pismoznance ozloglašeni znani heretik, koji se ne drži Mojsijeva Zakona ni otačkih predaja. Svakomu je Isus trn u oku. Sad je trenutak da ga se riješe pa mu šalju skupno poslanstvo, svoje glasnike. Kolika zapravo ironija sudbine!? Kroz cijelu je povijest Bog slao svoje glasnike s neba, a ovi sad šalju svoje protu-glasnike, protuposlanstvo Božjem jasnom glasu. Proroci i protuproroci! U očima ovih potonjih mora Isus iščeznuti s pozornice. Nepomirljivi protivnici složni su u jednome: Ukloniti, (s)maknuti Isusa. A najbolji je način prokazati ga protivnikom Rimljana, nelojalnim građaninom, buniteljem naroda. Boljeg povoda nema od svakomu mrska poreza. Jer otkad je svijeta i vijeka, nitko nije nikad rado plaćao carine ni poreze. Zavisno od odgovora Isus će dopasti u šake jednoj od struja, herodovcima ili revniteljima za Božji zakon. U oba slučaja omča i vješala su mu zajamčena.

Pročitaj više

Papa iz Bijele Hrvatske Sveti Ivan Pavao II.

Hvala tebi, ljubljeni puče hrvatski, koji si me dočekivao raširenih ruku i srca otvorena po ulicama Dalmacije, Slavonije, Kvarnera. Sjećam se tvojih patnji uzrokovanih ratom, što su još vidljive na tvojem licu i što se odražavaju na tvome životu i blizu sam svima koji podnose tragične posljedice rata. Poznata mi je međutim tvoja snaga, tvoja hrabrost i tvoje ufanje i siguran sam da će ti ustrajno zauzimanje omogućiti da jednom i ti ugledaš bolje dane. Hvala i tebi, mladeži hrvatska!

Ivan Pavao II., Zadar, 9. lipnja 2003.


Ivan Pavao II. pjeva Rajska Djevo, Kraljice Hrvata

Pročitaj više

Sv. Petar Alkantarski, prezbiter I reda

spomendan 19. listopada

Petar je rođen 1499. g. U Salamanci je završio nauke i stupio u Franjevački red te postao svećenik. U redu je vršio različite službe. God. 1554. dobio je dopuštenje da može strože vršiti Pravilo. Oko njega su se zatim stala okupljati braća koju je poticao na pokoru, post, ustrajnu molitvu i strogo siromaštvo. Žar za spasenjem duša potakao ga je na propovijedanje. Imao je silnih uspjeha. Pomagao je savjetima sv. Tereziji Avilskoj u njezinim pothvatima među karmelićanima. Pisao je i djela, u kojima iznosi osobno asketsko iskustvo, koje se uglavnom temelji na pobožnosti prema Kristovoj muci. Umro je 18. listopada 1562. godine.

Iz Časoslova

Pročitaj više

28. nedjelja kroz godinu A

BOG OSTVARUJE ZACRTANI PLAN

Iz 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Koji je razlog da ljudi ne mogu vidjeti i dokučiti sreću i ispunjenje za kojima, podržavani svojom vjerom i predajama, stalno čeznu ili očekuju, makar je ta sreća nadohvat ruke i nudi im se otvoreno u obliku poziva na veliku svadbenu gozbu? Glavni je razlog zaokupljenost svakodnevnim poslovima, robovanje prividu, opojnoj iluziji, obmani svakodnevnog i privremenog te prividnom važnošću onoga s čime se čovjek svakodnevno suočava u svome životu.

Pročitaj više

Godišnji nacionalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda

Samobor, (IKA) – U Kući susreta Tabor u Samoboru je pod predsjedanjem nacionalne ministre Branke Černugelj od 6. do 8. listopada održan redovni godišnji kapitul Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis). Sudjelovali su, prema nacionalnom statutu, članovi Nacionalnoga izvršnog odbora, područni ministri, nacionalna predsjednica Franjevačke mladeži Anamarija Tomašević, zastupnici svih pet područnih bratstava i zastupnici Franjevačke mladeži; uz dosadašnje sudjelovali su i novi nacionalni asistenti fra Mate Bašić, OFM, i fra Anto Pervan, OFMCap, te predsjednici konferencija područnih asistenata fra Stipe Nimac, OFM, iz Splita i fra Dragan Grizelj, OFM, iz Iloka.

Pročitaj više

27. nedjelja kroz godinu A

BLAGOSLOV ODGOVORNA SLUŽENJA ILI PROKLETSTVO NEPLODNE AUTONOMIJE
Iz 5,1-7; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

Postoje u evanđeljima izričaji iz Isusovih usta koje bismo rado izbrisali jer su otužni, sumorni, pesimistični, odveć nabijeni tragičnošću ljudskog neposluha, lutanja. Najradije ih se ne bismo ni spominjali. Nu, unatoč tome toliko su zbiljski, istiniti, do te mjere odražavaju ‘condition humaine’, da su neizbrisivi iz Božje povijesti s ljudima. I moramo ih prepričavati jer tvore neotuđivi isječak svačijeg života.

Pročitaj više

Sveti Franjo Asiški – čovjek ljepote

Sveti Franjo Asiški je kroza sav svoj život bio čovjek osobito osjetljiv na ljepotu. Isprva je ta njegova osjetljivost bila usmjerenija na izvanjsko. U skladu s njegovom životnom dobi, zanosila ga je ljepota druženja s prijateljima, ljepota trubadurske pjesme, napose ona posvećena mladim damama. Uz to snovi vezani uz ljepotu viteške smionosti i viteških podviga, dvorske otmjenosti i raskoši. Ljepotu je otkrivao i u svom obiteljskom domu, na gradskim ulicama i u gradskom okolišu, kao i u očevoj trgovini. Ljepota tkanina, koje je njegov otac pribavljao s raznih strana, njegovoj je osjetljivoj duši progovarala na neslućene načine.

Pročitaj više