Božji dolazak

Kad Bog dolazi na svijet, tada dolazi po nekom čovjeku na svijet.

                                                                           Herbert Fendrich

                                                                          

Kad Bog dolazi na svijet, on želi po tebi doći na ovaj svijet.

Ne dođe li po tebi, kako će doći na ovaj svijet?

Ne dođe li po tebi, u čemu je smisao tvoga života?

Ne dođe li po tebi, tko si ti? Continue reading