Sv. Petar Alkantarski, prezbiter I reda

spomendan 19. listopada

Petar je rođen 1499. g. U Salamanci je završio nauke i stupio u Franjevački red te postao svećenik. U redu je vršio različite službe. God. 1554. dobio je dopuštenje da može strože vršiti Pravilo. Oko njega su se zatim stala okupljati braća koju je poticao na pokoru, post, ustrajnu molitvu i strogo siromaštvo. Žar za spasenjem duša potakao ga je na propovijedanje. Imao je silnih uspjeha. Pomagao je savjetima sv. Tereziji Avilskoj u njezinim pothvatima među karmelićanima. Pisao je i djela, u kojima iznosi osobno asketsko iskustvo, koje se uglavnom temelji na pobožnosti prema Kristovoj muci. Umro je 18. listopada 1562. godine.

Iz Časoslova

Pročitaj više