FRANJO ASIŠKI – EVANGELIZATOR MILOSRĐEM

opisan kao preobrazba
iz robovanja sebi u djelo milosrđa, evangelizatora milosrđem

Robovao je strasti da postane slavan, vitez: to ga vodilo u rat gdje je mogao i život izgubiti.
Ali prima milost: sluša Božje nadahnuće, odgovara na Božje milosrđe – uči od Božjega milosrđa iskazana njemu i iskazuje ga drugima:
– gubavci
– braća
– svi ljudi
– sva stvorenja.
Prve riječi Franjine Oporuke:
Gospodin dade meni, bratu Franji, da ovako započnem činiti pokoru. Naime, dok bijah u grijesima, činjaše mi se veoma gorkim gledati gubavce i sam me Gospodin dovede među njih i bio sam s njima milosrdan. I odlazeći od njih, ono što mi se činjaše gorkim, pretvori mi se u slast duše i tijela. I zatim malo počekah i iziđoh iz svijeta.
Franjo sam postaje djelo milosrđa, evangelizator milosrđem do kraja života, ali svjestan svoje ljudske krhkosti.
Ali i svjestan da mu je pokazivati braći – i svakomu! – da se cijeloga života valja oslobađati ‘ropstva’ zla.
… međutim bio sam slab u početku svoga obraćenja. Ipak, do dana svoje smrti, ne ću prestati poučavati svoju braću, svojim primjerom i svojim životom, kako hoditi putem koji je Gospodin pokazao meni i koji ja u svoje vrijeme imam pokazati njima… (LP 76)

 

Iz Pisma jednom ministru
Po tome želim znati ljubiš li Gospodina i mene, slugu njegova i svoga, ako ovo budeš činio: da ne bude bilo kojega brata na svijetu koji sagriješi koliko god može sagriješiti, pa pošto vidi tvoje oči, (nagl. s. J.) da ikada ode bez tvoga smilovanja ako smilovanje traži. A ako ne bude tražio smilovanja, ti ga upitaj želi li smilovanje. Pa ako poslije tisuću puta pred tvojim očima sagriješi, ljubi ga više nego mene radi toga da ga privučeš ka Gospodinu. I uvijek imaj smilovanja s takvima. A prenesi to i gvardijanima kad mogneš, da si što se tebe tiče odlučan činiti tako. (…)
(…) A sva braća koja budu znala da je on sagriješio neka ga ne sramote i ne ogovaraju, nego neka mu budu veoma milosrdni i neka taje grijeh brata svoga; jer ne treba zdravima liječnik nego bolesnima (Mk 2, 17)…
(…) A taj kustos neka samilosno postupi s njim, kako bi želio da se s njim postupi da je u sličnom položaju…
(NB: podebljanja naziva – s. J.)
Prema: La miséricorde est évangélisatrice
http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/
francois-d-assise-et-la-misericorde-de-dieu-suzanne-a119252752
Par Serviteur-ofs dans Art. de Suzanne G Testut le 11 Novembre 2015
*
Milosrđe jedna je od bitnih riječi u Franjinim spisima.
Misericordia – riječ se pojavljuje 20 puta u Franjinim spisima.
u ovome pismu u hrvatskome prijevodu: smilovanje
Misericorditer – jednom
Diligere – nježno voljeti: 4 puta u ovome pismu
Franjo upozorava da svi imaju biti milosrdni:
ministar (znanstvenici misle u značenju provincijal)
gvardijan
kustod
sva braća.
Vidi: pod ravnanjem Jacquesa Dalaruna, sa suradnicima, objavljeno je kapitalno djelo François d’Assise, Écrits, Vies, témoignages. Édition du VIIIe centenaire, Sources franciscaines, Cerf-Éditions franciscaines, Paris 2010 – dva sveska, ukupno 3418 stranica.
~~~~~~
Franjo kaže: …pa pošto vidi tvoje oči…
Što mi pružamo očima jedne drugima:
kad se jedni drugima obraćamo…
ili kad se pogledom ‘slučajno’ susretnemo…
ili kad oborimo pogled…
Što ja osjetim, vidim u očima sestre, brata, siromaha, prolaznika, onih s kojima djelujem?
Što oni osjete, vide u mojim očima?

Franjo – svjedok Kristova milosrđa i ljubavi: oči u oči!
A mi smo franjevke i franjevci – zavjetovani biti svjedoci Kristova milosrđa i ljubavi.

Priredila: s. Judita Čovo