Sv. Franjo Marija Kamporosijski, redovnik I. reda (1804. – 1966.)

spomendan 20 rujna
brat kapucin, “otac sirotinje”
Sveti Franjo Marija rođen je 27. prosinca 1804. od Ivana Croese i Marije Antonije Garaso u mjestu uz rijeku Ponente u pokrajini Imperia. Dva dana nakon rođenja je kršten i dobio ime po ocu Ivan. Od majke je primio duboku kršćansku vjeru. Na Tijelovo 1816. primio je prvu Svetu Pričest. No uskoro teško oboli. Ozdravio je po zagovoru Blažene Djevice Marije hodočasteći u njezino svetište. U 17. godini života posluša Božji glas koji ga pozva na savršeniji život. Kako tercijar stupio je u samostan Franjevaca konventualaca. Za vrijeme novicijata dobio je milost da se posveti djelu ljubavi prema bližnjemu kao brat kapucin. Nakon svršenog novicijata prijavio se braći kapucinima. Najprije je vršio službu kuhara i vratara. Potom se posvetio službi siromaha. Preko 4o godina pomagao je siromaše u Genovi. Za vrijeme velike epidemije ljeti 1866. prikazao je brat Franjo Marija svoj život za spas grada. Primljena je žrtva 17. rujna 1866. godine. Blaženim je proglašen 1926., a svetim 1962.
Sa portala sveci.net
Franjo-Marija Croese, prije zvan Ivan Evanđelist, rodio se g. 1804. Stupio je u Kapucinski red i četrdeset je godina proseći milostinju obilazio gradom Genovom i činio dobro za duše i za tijela. Bio je poznat po svetom životu te su ga građani nazivali svetim ocem. Kad je g. 1866. gradom harala kolera prikazao je sebe žrtvom ljubavi za bolesne i nesretne i 17. rujna umro je od iste bolesti.
Iz Časoslova