U spomen fra Bonaventuri Dudi

8205b4805f7128564bfd

Dragi fra Bonavantura, vijest o Vašem prijelazu – tranzitusu plodi novim susretom s Vama. Prebirem slike Vašega lica, slušam moćnu R(r)iječ koju nam posredujete; Riječ koja ima pretvorbenu moć. Ćutim neizmjernu zahvalnost za susret s Vama. Istina, obuzima me sjeta zbog Vašega odlaska. Spomen na Vas postaje čin zahvalnosti i povjerenja u vrijednost života. Vi ste kršćanin, franjevac, mali brat; čovjek koji zrcali Evanđelje. To ste činili riječju i gestama: kao brat u osobnim susretima, kao subesjednik u razgovorima, kao navjestitelj za ambonom, kao predavač u različitim zgodama, kao profesor na fakultetu. Jednom riječju: Vi ste kršćanin zasijan Riječju i sjetvenik Riječi. U ruhu ljudske riječi kojom je pisano Evanđelje Vi ste prepoznavali utjelovljenu Riječ. Kao što je kršćanska mudrost u ljudskosti Isusa iz Nazareta prepoznati Emanuela – S-nama-Boga, tako je u Evanđelju potrebno otkriti i usvojiti poruku Božju koja nas dostvara. U tome ste jedinstven svjedok.

Pročitaj više

Živio sam u vrijeme fra Bonaventure Dude

Živio sam u vrijeme fra Bonaventure Dude – ove riječi ispisujem sigurnom dušom i sigurnom rukom. U njima nema prigodnosti. Njima izričem – točnije: tek kušam izreći ono što je godinama, desetljećima živo u meni (dakako, i u mnogima).

U burnim pa i prijelomnim vremenima u kojima sam živio, susreo sam mnoge uistinu velike ljude, ljude koji su obilježili ovo vrijeme svojom zauzetošću i svojom duhovnošću. Mnogi su za sobom ostavili snažan, neizbrisiv trag – i u mome životu mnogi – pa ipak, sa zahvalnošću svima njima, ispisujem ove riječi: Živio sam u vrijeme fra Bonaventure Dude.

Pročitaj više

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

Preobrazenje-Gospodinovo

Ljudima koji žeđaju za nebeskom stvarnošću, napose onima koji žele otkriti otajstva neba, doista je izazovno razmatrati o Bogu i dolaziti do sve jasnijih zaključaka o njemu. No samo razmatranje o Bogu na ljudski način ne iscrpljuje onu iskonsku potrebu da Boga promatramo licem u lice držeći to izuzetnom povlasticom i srećom koja se ima ostvariti isključivo kao konačno blaženstvo u nebeskoj slavi. No promatrati Boga licem u lice, osim što može biti duhovna ili intelektualna želja, ne može biti ljudsko pravo niti u dometu njegovih moći. Ljudima je moglo biti dano da dođu do nekih razumskih zaključaka o Bogu, ali je to daleko od izravnoga gledanja Božjega lica. Pa i onima kojima je Bog u svome milosrđu otkrivao ljepote svoga lica kako bi to prenijeli njegovu narodu, uvijek je bila povjeravano samo duhovno viđenje u mističnom zanosu nakon kojeg su prenosili određene istine u slikama svojih vizija. O tome nam svjedoči prvo čitanje iz proroka Daniela koji je već nekada u viđenju vidio očitovanje Sina Čovječjega za nas smrtne ljude.

Pročitaj više

Sveta Marija Anđeoska

Sljedbenici sv. Franje Asiškoga, a i mnogi vjernici katolici, dana 2. kolovoza slave svetkovinu Svete Marije Anđeoske, Gospe od Anđela ili Porcijunkulu.
Naziv Porcijunkula izvorno znači čestica. To je bio i naziv za šumovito-močvarnu zemljišnu česticu podno grada Asiza u Italiji, koja je pripadala jednom benediktinskome samostanu u Subiacu. Na toj čestici nalazila se, u ruševnom stanju, mala crkvica zvana Sveta Marija od Anđela ili sveta Marija od Porcijunkule.

Pročitaj više