Sv. Bonaventura, bisk. i crkv. naučitelj I. reda (15. srpnja)

bonaventura-sveti

Rodio se u Bagnoreiu u Etruriji oko 1218. god. Filozofiju i teologiji završio je u Parizu. Kad je postigao stupanj magistra, predavao je te znanosti članovima svoga Reda i to vrlo uspješno, a kasnije i na Pariškom sveučilištu. Kao general Reda upravljao je razborito i mudro. Posvećen je za albanskog biskupa i imenovan kardinalom. Umro je u Lyonu za vrijeme zasjedanja sabora. Napisao je vrlo mnogo djela da bi osvijetlio razna filozofska i teološka pitanja.

Pročitaj više